Chroń Środowisko

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, po zużyciu, muszą być specjalnie utylizowane, ponieważ zawierają substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi.

Urządzenia elektrycznego / elektronicznego nie wolno wyrzucić razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego.

Zużyte lub zespute urządzenie należy obowiązkowo oddać w specjalnym punkcie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy sprawdzić gdzie znajduje się najbliższy taki punkt, lub zwrócić się w celu uzyskania informacji do sprzedawcy detalicznego, gdzie sprzęt został zakupiony, lub gdzie jest sprzedawany sprzęt tego samego rodzaju. Duże sklepy oferujące sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. RTV i AGD) mają obowiązek przyjąć zużyty sprzęt przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu.

W praktyce oznacza to, że kupując np. odbiornik radiowy w dużym sklepie RTV, można zwrócić stary odbiornik przy zakupie nowego.       

 

Zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej 2002/98/EC oraz 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 roku, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany  wraz z innym odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

 

Podstawowe regulacje prawne w gospodarce odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Dyrektywa 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządki u czystości w gminach (Dz.U z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Sprzęt (2015) – rozumie się przez to urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego